An toàn để phát triển
Công ty CP xi măng La Hiên luôn chú trọng và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, người lao động phải làm công việc khá nặng nhọc, trong môi trường khói bụi, bởi vậy Công ty CP xi măng La Hiên luôn chú trọng và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Để thực hiện tốt vấn đề này, công ty đã thành lập mạng lưới An toàn - Vệ sinh viên với hơn 40 thành viên, phân bổ đều về các tổ, đội, phân xưởng sản xuất. Chị Bế Thị Thu Nguyệt cho biết: “Sau khi được hướng dẫn, tuyên truyền như thế, đôn đốc nhắc nhở mọi người, thì ý thức của mọi người thực hiện ứng nghiêm và rất tốt trong công việc an toàn vệ sinh lao động”.

Với việc kiểm soát tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, những năm gần đây, công ty luôn duy trì ổn định sản xuất. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm nay, sản lượng tiêu thụ đạt trên 250 nghìn tấn sản phẩm.

Anh Cao Cảnh Dũng, Phụ trách An toàn môi trường của công ty thông tin: “Công ty đã lập kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng tháng và tổ chức kiểm tra tại các phân xưởng và tổ đội. Sau kiểm tra, giám sát và phát hiện được những nguy cơ hoặc các yếu tố nguy hiểm nào còn tồn tại thì sẽ báo cáo với lãnh đạo công ty, để có những cái sửa đổi cho phù hợp với thực tế, để đảm bảo tốt nhất cho người lao động, đảm bảo an toàn trong quá trình lao động”.

Ông Lê Bá Chức, Phó Giám đốc Công ty CP Xi măng La Hiên nhấn mạnh, trong mùa mưa bão, công tác đảm bảo an toàn để lao động, sản xuất càng được quan tâm: “Tăng cường kiểm tra xem nơi nào không an toàn thì không được sản xuất. Trong tháng 5, chúng tôi tăng cường hơn về công tác kiểm tra, giám sát, nếu đảm bảo an toàn thì sản xuất. Về dây chuyền, chúng tôi lắp đặt các vị trí, tăng cường các biển báo nguy cơ mất an toàn. Để chuẩn bị cho mùa mưa bão này, chúng tôi đã tăng cường thêm kiểm tra, giám sát, trang bị thêm các trang thiết bị, dụng cụ để khắc phục sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão”.

Với phương châm "An toàn để phát triển", công ty không ngừng nỗ lực cải thiện điều kiện lao động sản xuất nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động, tạo nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp./.