25,4 nghìn lượt khách hàng được vay vốn chính sách
Hội nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2023, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách triển khai trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.265 tỷ đồng, với 25.400 lượt khách hàng vay vốn. Qua đó, đã giúp trên 6.500 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn; 6.600 lao động có việc làm ổn định; xây dựng hơn gần 19.500 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 1.624 lượt hộ gia đình vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; xây dựng gần 120 căn nhà ở xã hội. Kết thúc năm, tổng dư nợ cho vay các chương trình đạt 4.643tỷ đồng, tăng 12,1% so với cuối năm 2022 (đạt 99,7% kế hoạch). Toàn tỉnh hiện có trên 111 nghìn lượt khách hàng còn dư nợ; nợ xấu chiếm 0,039% tổng dư nợ.

Về nhiêm vụ năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn chính sách, phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 8% trở lên so với năm 2023; giữ tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 0,05.