Đại hội XIII của Đảng bầu cử BCH Trung ương khóa XIII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử

Theo kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 28/01, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được bầu là 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Chiều 30/1, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, theo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được công bố vào tối 30/1, Ban Chấp hành Trung ươn Đảng có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ chốt tái cử gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Các Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính; Vương Đình Huệ; Võ Văn Thưởng; Trương Thị Mai; Phạm Bình Minh; Tô Lâm.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng của các đại biểu, lựa chọn người có đủ uy tín, đạo đức, năng lực, đặc biệt là yêu cầu rất cao của công tác cán bộ được đặt ra.

Đối với Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, lần đầu tiên có hai đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, chính thức và dự khuyết tại một kỳ đại hội, cho thấy sự tín nhiệm cao của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đối với quá trình giới thiệu nhân sự của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên với Trung ương.

Trong nội dung bầu cử tại Đại hội XIII lần này, tỉnh Thái Nguyên cũng là một trong số ít tỉnh, thành phố có 02 đồng chí đại biểu được Đại hội bầu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngay sau khi có kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, sáng 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu các chức danh: Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.