RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 14/12/2019 12:30 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tiếp tục các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ họp Quốc hội

07:44 | 09/06/2019

Tiếp tục các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, ngày 6/6, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi thảo luận của tổ 17 về Dự thảo Luật Dân quân tự vệ sửa đổi và Luật Chứng khoán sửa đổi.

Đa số các đại biểu đều tán thành việc sửa đổi 2 dự án luật này, tuy nhiên, đối với các nội dung trong 2 dự thảo luật các đại biểu đã chỉ ra một số điểm chưa hợp lý. Về Luật Dân quân tự vệ sửa đổi, việc giải thích từ ngữ trong Luật chưa được rõ ràng, khiến người đọc khó hình dung được đúng chức năng nhiệm vụ của các thành phần được qui định là lực lượng dân quân tự vệ. Luật cần phải xác định được nguồn tài chính để có thể thực thi được các chính sách, chế độ được qui định dự thảo luật lần này.

Về Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, các đại biểu đều đánh giá cao các nội dung của dự thảo luật lần này. Tuy nhiên, 1 số đại biểu góp ý nên tách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thành một cơ quan hoạt động độc lập vì điều đó sẽ giúp tăng lượng vốn cho chứng khoán. Bên cạnh đó, hiện nay, chúng ta đã có 2 Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Hà Nội nên không nhất thiết phải thành lập mới hay chia tách thành 2 Sở giao dịch chứng khoán tại hai khu vực. Việc này vừa gây lãng phí nhân lực, tài lực và cũng làm chồng chéo thêm trách nhiệm quản lý./.

PV