RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 20/10/2018 12:10 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành Công ty cổ phần

14:40 | 11/11/2017

Ngày 11/10, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp rà soát, đánh giá các đơn vị sự nghiệp công lập có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Thái Nguyên chủ trì cuộc họp.

thai nguyen chuyen doi cac don vi su nghiep cong lap co du dieu kien thanh cong ty co phan
Toàn cảnh Hội nghị

Tỉnh Thái Nguyên hiện có 152 đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh đã tiến hành rà soát trên 52 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành quản lý. Kết quả cho thấy, có 6 đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ được chi thường xuyên, trong đó có 4 đơn vị thuộc danh mục lĩnh vực thực hiện cổ phần hóa. Số các đơn vị còn lại hầu hết đều có quy mô nhỏ, nguồn vốn được đầu tư ít, thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với chức năng của ngành. Bên cạnh đó, các dịch vụ tạo nguồn thu phục vụ hoạt động chưa nhiều, chưa đảm bảo được kinh phí hoạt động thường xuyên…

Sau khi nghe các ý kiến tham góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo thực hiện chuyển đổi 04 đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần gồm: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên và Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông, thuộc sở Giao thông vận tải. Hai đơn vị nữa thuộc Sở xây dựng là Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Viện Quy hoạch Xây dựng.

Đối với các đơn vị còn lại, đồng chí cũng đề nghị cần nghiên cứu sắp xếp, tinh giảm bộ máy theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Giao cho Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh tiếp tục phối hợp, rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi tiến hành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy để có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Vũ Trung