RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 21/09/2018 13:00 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017

08:23 | 19/09/2017

Chiều nay (18/9), các nội dung tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 26 cũng đã được thông qua và cho ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đại biểu cơ quan Trung ương; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

tap trung lanh dao chi dao quyet liet hoan thanh cac chi tieu kinh te xa hoi nam 2017 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 26

Sáng nay (18/9), đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ...

tap trung lanh dao chi dao quyet liet hoan thanh cac chi tieu kinh te xa hoi nam 2017
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quý III năm 2017; Báo cáo kết quả công tác Quý III và tháng 9, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghiên cứu kỹ lưỡng và dành nhiều thời gian cho ý kiến vào công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và cho ý kiến vào Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong Quý III và tháng 9 năm 2017, với sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND Tỉnh, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã hoàn thành mức cao; an ninh chính trị giữ vững; công tác xây dựng Đảng được tăng cường; các hoạt động văn hóa, xã hội diễn ra vui vẻ, an toàn. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, tăng trưởng kinh tế còn chưa bền vững, công tác quản lý dự án, giải quyết nhà ở cho công nhân còn hạn chế, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, kết quả giảm nghèo chưa cao...

Trước tình hình và những yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra trong thời gian tới, ngoài các nội dung về nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2017, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy trực thuộc tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 17 năm 2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo. Cùng với đó, sớm hoàn thiện danh sách và hồ sơ cá nhân bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, trên cơ sở kết quả tín nhiệm theo quy trình 6 bước và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thông qua. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2017 đạt trên 12.000 tỷ đồng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Thái Nguyên, các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ. Tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm; sớm ban hành quy định thu hồi các dự án chậm tiến độ; quan tâm các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông thôn, chú trọng phòng chống thiên tai. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu Quốc gia…

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tin, ảnh: Thu Hiền