RSS Youtube Facebook

Thứ năm 06/08/2020 08:39 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Nâng cao chất lượng công tác từ Quy chế cán bộ Đoàn

19:46 | 11/07/2020

Ngày 10/7, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn. Tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện Tỉnh Đoàn và các cán bộ đoàn cấp cơ sở trực thuộc.

nang cao chat luong cong tac tu quy che can bo doan da ps
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã báo cáo về việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Theo đó, trong 10 năm qua, công tác tuyển dụng, quy hoạch, đánh giá cán bộ được quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ từng bước thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước; các cấp bộ đoàn chủ động, tích cực trong việc tham mưu với cấp ủy cùng cấp, phối hợp với cấp ủy cơ sở lựa chọn, bố trí, sử dụng, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ có hiệu quả hơn...

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận vấn đề hạn chế, bất cập của đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay so với yêu cầu công tác cán bộ của Đảng nhất là về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn các cấp; các khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng và cơ chế chính sách để thu hút cán bộ giỏi làm công tác thanh niên, đặc biệt là đối với những đối tượng đặc thù…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các Tỉnh, Thành đoàn; đồng thời, đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục rà soát, gửi văn bản cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn trước ngày 20/7/2020. Trong lúc chờ Quy chế cán bộ Đoàn sửa đổi, điều chỉnh, các Tỉnh, Thành đoàn phải tiếp tục thực hiện và kiên trì, chủ động, sáng tạo trong cách thực hiện./.

Thùy Linh