RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 28/02/2020 18:09 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Họp Tiểu ban Văn kiện tiếp tục đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị

17:35 | 30/12/2019

Ngày 29/12, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chủ trì phiên họp với các thành viên trong Tổ để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Dự thảo Báo cáo chính trị lần 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX gồm 38 trang, với 2 phần chính gồm: đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất nhiều nội dung trong dự thảo. Trong đó, tập trung vào chủ đề Đại hội; kết quả thực hiện cụ thể và một số chỉ tiêu trên các lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa - xã hội; công tác quốc phòng an ninh, nội chính, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Cùng với đó, các đại biểu cũng tập trung rà soát lại từng mục của dự thảo Báo cáo chính trị, chỉnh sửa câu từ ngắn gọn, rõ nghĩa, có điểm nhấn ở từng lĩnh vực.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Tổ biên tập trong tổng hợp xây dựng dữ liệu, đề cương, dự thảo Báo cáo chính trị. Liên quan đến các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Tổ trưởng Tổ biên tập đề nghị các sở, ngành liên quan có báo cáo giải trình cụ thể. Trong những ngày tới, Tổ biên tập sẽ tiếp tục làm việc thêm một số ngành để có thêm cơ sở dữ liệu bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị./.

Thùy Linh