RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 11/07/2020 17:41 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 51: Thảo luận và cho ý kiến vào 15 nội dung quan trọng

22:53 | 24/09/2019

Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 24/9, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 51 khóa XIX đã được diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đại diện các Ban đảng Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

hoi nghi ban thuong vu tinh uy lan thu 51 thao luan va cho y kien vao 15 noi dung quan trong
Toàn cảnh Hội nghị

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 51, khóa XIX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra với việc tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào 15 nội dung, trong đó có 7 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức, cán bộ và 8 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiểu ban nhân sự thực hiện nghiêm Kết luận số 55 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Tiểu ban văn kiện khẩn trương hoàn thành việc xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Ban Chỉ đạo các đề án về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thành kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 phục vụ việc xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Hoàn thành việc kiện toàn nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh khác thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hiện đang còn thiếu về cơ cấu, gắn với việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa mới bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, quy định. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Đề án số 09, Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện tốt công tác Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: tiếp tục rà soát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; kịp thời bổ sung các giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu; đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán năm 2019. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 đảm bảo tính khả thi, sát thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các các dự án, công trình xây dựng cơ bản, nhất là các dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, kịp thời thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh năm 2018. Kiên quyết xử lý đối với các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách đã có quyết định thu hồi, để tạo nguồn thu hút đầu tư mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ; rút kinh nghiệm để bổ sung các phương án, kế hoạch, biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ năm 2019; thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn, đồng thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới./.

Thu Hiền