RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 04/04/2020 21:46 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Học Bác để thực hiện tốt nhiệm vụ

08:31 | 11/05/2017

Những năm qua, Đảng bộ xã Hà Thượng (Đại Từ) đã triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

hoc bac de thuc hien tot nhiem vu
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Thượng tặng sổ tiết kiệm cho gia đình hội viên đặc biệt khó khăn của xã

Đảng bộ xã Hà Thượng có 271 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ trực thuộc, trong đó có 13 chi bộ nông thôn và 5 chi bộ cơ quan. Xác định, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Đảng uỷ xã đã xây dựng kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh uỷ về “Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các cơ quan, tổ chức đoàn thể, các chi bộ trực thuộc để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chi bộ các tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai việc học tập và làm theo Bác. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền tới đảng viên, quần chúng về nội dung, ý nghĩa của Cuộc vận động. Thông qua việc đưa nội dung học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào chương trình nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng, quý và chương trình hội nghị của các tổ chức đoàn thể, đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, tạo ra phong trào học tập, làm theo gương Bác.

Bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tình hình của các tổ, xóm, nhiều chi bộ đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo, giải quyết. Với tinh thần đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, các tổ chức đảng, đảng viên đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo gương Bác khá cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng vị trí công tác, bước đầu đưa việc kiểm điểm, liên hệ thực hiện làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị. Từ đó nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành thực thi công vụ. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức có chuyển biến tích cực, tác phong làm việc sâu sát với cơ sở, gần gũi, lắng nghe, kịp thời giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân...

Qua đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, từ năm 2011 đến nay, có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Trong đo, có 92,92% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 90% số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của địa phương. Đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đã đóng góp số tiền hơn 30 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đưa Hà Thượng trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện cán đích nông thôn mới.

Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, nhiều chi bộ, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện trong chi bộ mình một cách phù hợp, thiết thực. Mỗi cấp hội, đoàn thể, xóm có các phong trào, xây dựng mô hình khác nhau như mô hình “Hũ gạo tiết kiệm giúp đỡ hội viên nghèo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Chị Triệu Thị Hoàn, Chủ tịch Hội cho biết: Mô hình này được thực hiện từ năm 2013. 13 chi hội đều tham gia với tổng số gần 1.200 hội viên. Ban đầu, Hội phát động hội viên đóng góp bằng gạo với số lượng 1kg/hội viên/năm, nhưng đến nay đã được quy ra tiền. Từ số tiền tiết kiệm này, hằng năm, Hội đều tổ chức hỗ trợ các hội viên nghèo. Ngoài ra, Hội còn vận động thêm các hội viên, tổ nữ công đóng góp để tặng sổ tiết kiệm cho các hộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính đến nay, đã có 7 gia đình được tặng sổ với số tiền từ 3,5 - 5 triệu đồng/hộ.

Nhóm từ thiện nhân ái xóm 8 được thành lập từ năm 2015, ban đầu chỉ có 15 thành viên, đến nay, Nhóm đã phát triển lên 21 thành viên, với mức đóng góp 20.000 đồng/người/tháng, Nhóm đã giúp đỡ được 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xóm. Không chỉ giúp đỡ bằng tiền, có gia đình không có khả năng tính toán làm ăn, các thành viên của Nhóm còn thay nhau thường xuyên đến hướng dẫn cách trồng trọt, chăm sóc cây màu. Hằng năm, Nhóm còn tổ chức tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong xóm.

Thông qua Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hà Thượng đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ xã Hà Thượng là xã duy nhất của huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo Hải Hằng/Báo Thái Nguyên

Từ khóa: