RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 16/06/2019 09:45 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại Phú Lương

07:10 | 12/10/2018

Ngày 12/10, HĐND tỉnh tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2017 tại huyện Phú Lương.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Lương, trong những năm qua, nhận thức của thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác cải cách hành chính được nâng lên. Cán bộ, công chức chuyên môn trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và người dân có trách nhiệm hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, góp phần thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở với người dân. UBND huyện đã xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đủ diện tích theo tiêu chuẩn quy định, lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống một cửa hiện đại, hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Hiện nay, 133 thủ tục hành chính thuộc 13 lĩnh vực đã được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo quy trình một cửa, một cửa liên thông.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính của Phú Lương cũng còn nhiều hạn chế: trong đó có việc chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đứng cuối bảng xếp hạng. Công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn liên quan và UBND cấp xã chưa linh hoạt, thụ động làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc. Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cao, cơ sở vật chất tại các xã, thị trấn còn thiếu...

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã yêu cầu địa phương làm rõ một số nội dung như: trang thiết bị cho bộ phận một cửa cấp xã; việc hiện đại hoá nền hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; việc còn có hồ sơ quá hạn; việc chưa phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3./.

Xuân Tú