RSS Youtube Facebook

Thứ hai 01/06/2020 12:57 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Điểm sự kiện tuần từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019

18:15 | 03/11/2019

Từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để giúp Quý độc giả tiện theo dõi, chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đó.

* Tuần qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ngày 31/10, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 53, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra nhằm tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

diem su kien tuan tu ngay 2810 den ngay 03112019
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: thời gian tiếp theo, yêu cầu các Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong phạm vi phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Hoàn thành việc tổng kết các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 xong trước ngày 30/11/2019 để phục vụ xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tập trung rà soát công tác quy hoạch và đánh giá cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành Hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác dân vận và công tác nội chính.

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Tập trung triển khai xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025); bám sát nội dung dự kiến trình Đại hội Đảng bộ các cấp về các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 -2030). Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, công tác quản lý, bảo vệ môi trường và khoáng sản; tổng kết các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị tốt Báo cáo kết quả thu hồi các dự án đã có quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 457, ngày 22/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế cần thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, giảm nghèo, an sinh xã hội; các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng kế hoạch đối ngoại của tỉnh năm 2020.

* Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

diem su kien tuan tu ngay 2810 den ngay 03112019
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Dũng

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị Hội nghị. Đồng chí thông tin thêm kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2019. Đối với các nội dung được quán triệt và triển khai tại hội nghị, cần thống nhất về nhận thức và cách thức tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Nhất là đối với các văn bản hướng dẫn phục vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần nghiên cứu sâu, vận dụng toàn diện trong các tổ chức cơ sở Đảng; lưu ý điểm mới để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có bất cập, vướng mắc cần thông tin, báo cáo để được kịp thời hướng dẫn, giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến Trung ương.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn khẩn trương chủ trì, phối hợp triển khai các nội dung được quán triệt tại hội nghị; đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới cần gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 và năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Về dự thảo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của cơ sở, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để sớm ban hành.

* Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Quán triệt, triển khai kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đảng bộ Lực lượng vũ trang tỉnh.

diem su kien tuan tu ngay 2810 den ngay 03112019
Toàn cảnh hội nghị

Do được Đảng ủy Quân khu 1 và Tỉnh ủy Thái Nguyên chọn là đơn vị làm điểm để Đảng bộ Quân sự các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 và các huyện, thành, thị trong tỉnh thăm quan rút kinh nghiệm, nên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị một cách chặt chẽ, khoa học và đầy đủ. Căn cứ vào các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch của cấp mình, các đại biểu dự Hội nghị đã bàn nhiều đến việc đổi mới phương pháp, cách làm; bảo đảm tính nguyên tắc, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết. Theo đó, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ sẽ được thành lập và mỗi Tiểu ban sẽ có 1 tổ giúp việc có quy chế làm việc, kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên; thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cấp Chi bộ được tổ chức 1 ngày và hoàn thành trong tháng 2 năm 2020, cấp Đảng bộ cơ sở là 2 ngày bắt đầu từ ngày 1 cho đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020; ở cả hai cấp đều tiến hành lấy đơn vị làm điểm trước sau đó rút kinh nghiệm cho các đơn vị làm sau. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức trong hai ngày vào đầu tháng 6 năm 2020.

* Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh về các nội dung liên quan tới việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo nghề, an toàn thực phẩm và việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2012 của HĐND tỉnh về đề án củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Thái Nguyên.

diem su kien tuan tu ngay 2810 den ngay 03112019
Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc đánh giá cao các ý kiến chất vấn xuất phát từ trách nhiệm của đại biểu dân cử trước cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm quản lý của một số ngành, lĩnh vực với các vấn đề được chất vấn có lúc, có nơi còn chưa cao.

Với nội dung chất vấn sát với thực tế, sự quan tâm và mong muốn của đông đảo nhân dân, phần trả lời chất vấn trách nhiệm, cụ thể với từng vấn đề được đặt ra của lãnh đạo UBND tỉnh cũng như các ngành liên quan, phát biểu bế mạc phiên chất vấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Qua Phiên chất vấn cho thấy, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước ở 3 lĩnh vực nêu trên khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà các đại biểu đã nêu câu hỏi. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác phối hợp của các cấp, các ngành có liên quan; chú trọng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời rà soát những vướng mắc về cơ chế, những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ để sớm có những đề xuất với các bộ, ngành, Trung ương nhằm tháo gỡ và có giải pháp, lộ trình cụ thể, sát thực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội…

Sau phiên chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành thông báo kết luận phiên chất vấn, làm cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh và cử tri tiếp tục giám sát UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện thời gian tới.

* Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Thái Nguyên với quyết tâm chính trị cao, các giải pháp và lộ trình phù hợp, đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Theo đó, đã có 20/20 cơ quan thuộc UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy. Dự kiến khi thực hiện số lãnh đạo cấp Phó Giám đốc Sở sẽ giảm 2 người; số phòng giảm 48 phòng; số chi cục và tương đương giảm 5. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm được 95 đầu mối do sáp nhập, tổ chức lại hoặc giải thể; chuyển 19 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên. Bên cạnh đó, hàng năm, thực hiện giảm trung bình 2,5% biên chế ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; hiện đã tinh giản trên 1.500 biên chế, đảm bảo đến đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 theo kế hoạch đề ra. Về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và xóm, tổ dân phố chưa đạt chuẩn theo quy định, hiện nay, đã sáp nhập 4 đơn vị xã, phường thuộc huyện Định Hóa và thành phố Sông Công; sáp nhập trên 250 xóm, tổ dân phố để thành lập mới hơn 140 xóm và giảm 129 xóm.

Thời gian tới, Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa các Nghị quyết Trung ương 6, tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra./.

Cẩm Vân tổng hợp