RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 24/05/2019 13:59 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về giáo dục và đào tạo

23:17 | 15/03/2019

Ngày 15/3, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục và đào tạo.

da nh gia ke t qua thu c hie n ca c chi thi nghi quye t ve gia o du c va da o ta o
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện “Quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo giai đoạn 2016 - 2020”, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh đối với công tác phát triển giáo dục và đào tạo. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt của ngành; giáo dục lý tưởng, kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường; chủ động xây dựng Đề án sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục, rà soát, sắp xếp lại các trường, điểm trường, điều chỉnh quy mô lớp học trên địa bàn. Riêng năm 2018, đã sáp nhập 12 trường thành 6 trường ở các địa phương; chỉ đạo các trường tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp. Đối với công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn các địa phương, đơn vị bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 200 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho trên 15.000 lượt cán bộ quản lý và giáo viên. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra công tác giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, đạo đức và lịch sử địa phương trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua, cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục và đào tạo. Đồng thời, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị cần chủ động, phối hợp tổ chức tốt các nhiệm vụ. Đối với UBND tỉnh cần tăng cường công tác quản lý đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, quan tâm bố trí ngân sách chi cho giáo dục tại địa phương theo quy định; đối với Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương; triển khai hiệu quả các chủ trương của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo…/.

Đỗ Nhung