RSS Youtube Facebook

Thứ hai 20/01/2020 01:32 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV: Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển

15:46 | 17/07/2019

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, ngày 17/7, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, bước sang Ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng. Dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ một số tỉnh khu vực phía Bắc; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và 268 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

dai hoi dai bieu mttq viet nam tinh thai nguyen lan thu xv doan ket dan chu dong thuan phat trien

Với những nỗ lực và kết quả đạt được thời gian qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong công tác phối hợp, thống nhất hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp. Các mặt công tác như: tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; hoạt động giám sát, phản biện xã hội đều được MTTQ các cấp thực hiện tích cực, đã thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cũng được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện thường xuyên; đội ngũ cán bộ Mặt trận cũng từng bước được nâng cao chất lượng.

Trong không khí đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và phát triển, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hạn chế, phân tích bài học kinh nghiệm của MTTQ các cấp trong quá trình tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước; từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác mặt trận cũng như thực hiện chương trình hành động của MTTQ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để hoạt động của MTTQ tỉnh khóa XV hiệu quả và thiết thực hơn, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được thời gian qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên ghi nhận các ý kiến thảo luận tại Đại hội và đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu, lựa chọn hoàn chỉnh văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, phải chủ động có những giải pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế về phương pháp nắm bắt tình hình và phản ánh người dân, việc giám sát và phản biện xã hội, việc phát huy dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; cần phát huy rõ vai trò của công tác Mặt trận trong phát huy dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; tiếp tục chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua ái quốc; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, gần dân, sát dân, thiết thực, hiệu quả.

Đối với các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV vừa được Đại hội hiệp thương cử ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí thực hiện tốt quyền và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam; phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình ở các tổ chức thành viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nơi làm việc, cư trú; tổ chức thực hiện tốt các Chương trình hành động do Đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ đã đề ra, góp phần tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng tỉnh Thái Nguyên văn minh, giàu đẹp, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên với nội dung: “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của MTTQ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV gồm 74 đại biểu và cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 08 đồng chí và các chức danh lãnh đạo trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Minh Thúy