RSS Youtube Facebook

Thứ tư 22/08/2018 02:22 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Ảnh hưởng của giầy dép lên cách con người đi bộ

14:54 | 30/11/2017

Giầy dép xuất hiện bắt đầu thay đổi cách chúng ta đi bộ như sải bước dài hơn, tiếp đất bằng gót chân và bàn chân kém linh hoạt hơn.