Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 12,4 tỷ USD, tương đương so với cùng kỳ, tuy nhiên giá trị xuất siêu của nhóm mặt hàng này vẫn đạt khoảng 2,7 tỷ USD.

Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng như cao su, chè, rau, quả. Tuy nhiên, các mặt hàng gạo, cà phê, sắn và sản phẩm từ sắn giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu.

xuat sieu 27 ty usd san pham nong nghiep trong 4 thang
Kim ngạch xXuất khẩu thủy sản tăng cao trong những tháng đầu năm 2019.

Trong tháng 4, giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp ước đạt 2,68 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng qua đạt 9,7 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Như vậy, mặc dù kim ngạch xuất khẩu không tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng tính chung 4 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại của các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu vẫn thặng dư khoảng 2,7 tỷ USD./.