Xây dựng chính quyền số - Thay đổi từ người dân
Giao dịch trên môi trường điện tử là xu thế bắt buộc tất yếu, song thành công hay không còn phải phụ thuộc vào chính người dân

Đã nhiều lần thực hiện các giao dịch với bộ phận một cửa song đối với nhiều người dân việc đăng nhập tài khoản, điền các thông tin cá nhân, nhập các dữ liệu hồ sơ theo yêu cầu vẫn còn rất bỡ ngỡ và khó khăn. Mọi việc chỉ hoàn thành khi được sự hộ trợ trực tiếp của công chức địa phương.

Xây dựng chính quyền số - Thay đổi từ người dân
Ông Nguyễn Văn Phong, Tổ dân phố Chùa, phương Nam Tiến, TP Phổ Yên

Ông Nguyễn Văn Phong, Tổ dân phố Chùa, phương Nam Tiến, TP Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên cho rằng: Làm theo quy trình mới này thì chỉ có những người hiểu biết về chuyên môn thì người ta chỉ cần có mật khẩu là người ta vào làm được, còn tôi làm thì đều phải nhờ các cháu đi làm cho.

Xây dựng chính quyền số - Thay đổi từ người dân
Ngô Thủy Nguyên, Xóm 2, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên

Còn đối với ông Ngô Thủy Nguyên, xóm 2, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên thì cho rằng: lớp trẻ hoặc là người ta được học hành có kiến thức thì nắm chắc hơn, theo tôi thấy về vấn đề này chủ yếu là do người dân thôi, chứ còn cán bộ hướng dẫn giải quyết thì rất cụ thể. Thế nhưng người dân nhiều khi người ta chẳng va chạm đến bao giờ cả

Theo số liệu thống kê, hiện nay tỉnh Thái Nguyên đã cung cấp 932 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 718 dịch vụ công trực tuyến một phần và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 96,7% trực tuyến một phần đạt cũng đạt 56,1%. Điều này cho thấy nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc xây dựng Chính quyền số, chính quyền điện tử. Tuy nhiên nếu người dân vẫn chưa thể tự mình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng và công chức các cấp vẫn phải làm thay công dân thì dường như những kết quả trên vẫn mang tính hình thức.

Xây dựng chính quyền số - Thay đổi từ người dân
Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch UBND phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên

Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch UBND phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên, Thái Nguyên cho rằng: Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng nâng cao để tuyên truyền hướng dẫn người dân cách thức sử dụng tài khoản trên dịch vụ công quốc gia để người dân biết cách sử dụng tài khoản để thay cho việc người dân đến trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả như hiện nay.

Xây dựng chính quyền số - Thay đổi từ người dân
Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: Các thao tác về hành chính từ nộp hồ sơ, đến bổ sung hồ sơ, rồi đến trả kết quả thì cũng sẽ thực hiện với một tinh thần dân tự làm và cán bộ chỉ hướng dẫn và nếu dân chưa làm quen thì sẽ có hướng dẫn chi tiết nhiều lần để tạo thành thói quen cho người dân, để thực hiện các cái thủ tục hành chính trên không gian mạng

Cùng với giải pháp tuyên truyền vận động, khuyến khích hiện nay Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát, cung cấp các biểu mẫu điện tử tương tác e -form giúp người dân không phải kê khai lại thông tin đã có nhằm cắt giảm 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu.

Thực tế hiện nay, giao dịch trên môi trường điện tử là xu thế bắt buộc tất yếu, song thành công hay không còn phải phụ thuộc vào chính người dân.