Võ Nhai phát triển chăn nuôi theo hữu cơ
Mô hình chăn nuôi lợn của người dân trên địa bàn huyện Võ Nhai.

Năm 2021, huyện Võ Nhai triển khai Dự án xây dựng các mô hình chăn nuôi gà, lợn theo hướng hữu cơ an toàn sinh học gắn với điểm giết mổ tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, trong giai đoạn 2022-2024, huyện đã triển khai các mô hình nuôi lợn, gà lai chọi hữu cơ cho bà con nông dân tại một số xã trên địa bàn, với tổng mức đầu tư trên 980 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ trên 700 triệu đồng, phần còn lại do bà con nhân dân đối ứng.

Mục tiêu của Dự án là phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ theo hướng hữu cơ an toàn sinh học, tạo ra vùng chăn nuôi an toàn, nâng cao chất lượng, giá trị và đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Tham gia Dự án là các tổ hợp tác, chủ trang trại, HTX có kinh nghiệm trong chăn nuôi; có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật vào sản xuất; cam kết thực hiện đảm bảo đúng quy trình và cam kết bao tiêu sản phẩm gắn với điểm giết mổ tập trung.