[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Toàn cảnh hội nghị.

Cách đây 75 năm, vào ngày 11/6/1948, tại bản Nà Lọm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên quân và dân ta thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên có vai trò quan trọng, là động lực to lớn, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025. Sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số”, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đột phá trong thực hiện chuyển đổi số trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên được đánh giá xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số. Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) Thái Nguyên tiếp tục nằm trong Top 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Năm 2023, Thái Nguyên là 1 trong 7 tổ chức/địa phương được trao giải tại hạng mục “Top tổ chức/địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số” tại Lễ trao giải “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” năm 2023.

[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vui mừng trước những kết quả phong trào thi đua yêu nước mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Tiếp nối truyền thống của “thủ đô kháng chiến”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua, làm theo lời Bác: “Toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta”. Nhiều phong trào thi đua ý nghĩa, thiết thực, gắn với thực tiễn phát triển của địa phương đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo, tích cực của đồng bào, cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí chúc mừng những thành tích xuất sắc của 10 gương mặt công dân Thái Nguyên tiêu biểu và 75 điển hình tiên tiến, đại diện cho các công chức, viên chức, trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, lực lượng vũ trang.

[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, đồng chí đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, thường xuyên, toàn diện, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Phát huy những kết quả đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ, tập trung triển khai, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bám sát đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị văn minh; phấn đấu mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách, xứng đáng với vai trò, vị thế, tiềm năng của tỉnh trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc. Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm hơn nữa đến các vấn đề y tế, văn hóa, xã hội, phát triển giáo dục đào tạo. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: 75 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên vẫn khôn nguôi nhớ Người. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện tiếp tục ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nghiêm kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi tập thể, cá nhân được tuyên dương, dù gặp bất kỳ khó khăn, trở ngại thì hãy luôn kiên định, giữ gìn phẩm chất, lòng nhiệt huyết để tiếp tục cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa vì một mái nhà chung Thái Nguyên thân yêu.

[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Với những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 11 tập thể của tỉnh Thái Nguyên được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Nhân dịp này, 12 tập thể, 13 cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021 - 2023. 31 tập thể, 09 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021 - 2023.
[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021 - 2023.
[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

Tại hội nghị, tỉnh Thái Nguyên đã tôn vinh 10 “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tổ chức bình xét và trao tặng danh hiệu cao quý này. Và 10 gương mặt được vinh dự trao tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” đều là những điển hình trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, những việc làm, đóng góp của họ trong thời gian qua đã có sức lan tỏa trong mọi mặt của đời sống.

[Trực tuyến]: Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” cho 10 cá nhân.

10 “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” năm 2023

1. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên. Trên cương vị công tác, đồng chí Bùi Văn Lương cùng Thường trực Thành ủy, tập thể lãnh đạo UBND TP. Phổ Yên chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

2. Đại tá Trần Ngọc Tiến, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Đại tá Trần Ngọc Tiến thường xuyên cùng Đảng ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh.

3. Doanh nhân Nguyễn Văn Thắng, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Thắng đã lãnh đạo và duy trì hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh, các công ty thành viên, góp phần vào sự phát triển của tỉnh; đồng thời tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng nông thôn mới và các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội.

4. Nghệ sĩ nhân dân Lê Văn Khình, với gần 70 năm cống hiến cho nền nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam, NSND Lê Văn Khình đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều giải thưởng cao quý về văn học nghệ thuật; có nhiều tác phẩm múa đặc sắc trở thành di sản của ngành múa Việt Nam.

5. Doanh nhân Nguyễn Văn Thời, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG do ông Nguyễn Văn Thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tạo việc làm ổn định cho trên 17.000 lao động; hàng năm luôn tích cực tham gia các chương trình từ thiện, xã hội; trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, ông đã chỉ đạo giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tích cực tuyên truyền ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

6. Doanh nhân Nguyễn Thị Vinh, Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng do bà Nguyễn Thị Vinh điều hành đã liên tục hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên, nâng cao vị thế doanh nghiệp và tăng trưởng bền vững góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên.

7. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đại, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển chăn nuôi miền núi, ông đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực và quan trọng vào công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc.

8. Vận động viên Nguyễn Thị Ngân, là vận động viên trẻ, giành được nhiều thành tích cho thể thao thành tích cao của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và bộ môn Canoeing Việt Nam nói chung. Nguyễn Thị Ngân cùng đồng đội đã giành được trên 130 huy chương các loại ở nhiều giải đấu uy tín trong nước và thế giới.

9. Kiện tướng Cờ vua thế giới Nguyễn Thiên Ngân, Nguyễn Thiên Ngân đã mang lại nhiều thành tích cao cho thể thao Việt Nam trên đấu trường cờ vua thế giới, bên cạnh việc sở hữu gần 250 Huy chương, Cờ, Cúp và Bằng khen của các cấp, Thiên Ngân cũng liên tục là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc.

10. Bác sĩ CKI Trương Trung Kiên, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tân Hương, TP. Phổ Yên. Bác sĩ Trương Trung Kiên đã luôn nỗ lực, phấn đấu đưa ra nhiều phương pháp khám, chữa bệnh được áp dụng hiệu quả tại đơn vị và các địa phương khác trên địa bàn TP. Phổ Yên, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân ở tuyến cơ sở; bên cạnh đó đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.