Triển khai quy định về công tác quy hoạch cán bộ
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin một số nội dung chính của Quy định số 50 (thay thế những quy định trước đây về quy hoạch cán bộ). Quy định nêu rõ nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền, trách nhiệm, phương pháp, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác quy hoạch cán bộ trong hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Quy định số 50 của Bộ Chính trị và dự thảo Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương ban hành kịp thời đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với Thái Nguyên, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, chủ động được nguồn nhân sự có năng lực, phẩm chất và uy tín, phát triển cả về lượng và chất, đảm bảo tính kế thừa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng góp ý với dự thảo Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ như: Về tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ quy hoạch không nhất thiết phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị tương ứng với chức danh bổ nhiệm, sau khi quy hoạch mới có kế hoạch đi đào tạo, như vậy mới quy hoạch được cán bộ trẻ, dân tộc, đảm bảo 3 độ tuổi; đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét, bổ sung thêm nội dung hạn chế tối đa quy hoạch một người cho một chức danh để đảm bảo tính dân chủ, khách quan và nguồn nhân sự trong công tác cán bộ; quan tâm và có hướng dẫn cụ thể nội dung biệt phái cán bộ từ Trung ương về cơ sở và ngược lại, đảm bảo phát huy hiệu quả công việc và góp phần rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ.

Căn cứ vào các nội dung của Quy định số 50, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, có khó khăn, vướng mắc, báo cáo ngay Ban Tổ chức Trung ương để có hướng tháo gỡ kịp thời./.