Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2024
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu

Thực hiện Chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng địa phương của Tư lệnh quân khu 1, năm 2024, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các huyện: Định Hóa, Võ Nhai, Đồng Hỷ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo kế hoạch, phương án diễn tập. Theo đó, nhằm đảm bảo tổ chức diễn tập đạt mục đích và yêu cầu đề ra, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phổ biến quy ước diễn tập, thời gian chuẩn bị và thực hành diễn tập, kế hoạch điều hành, lịch phát tình huống diễn tập cho các địa phương. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với kế hoạch tổ chức diễn tập, đồng thời đề nghị làm rõ hơn công tác phối hợp giữa các đơn vị chủ lực, lực lượng địa phương và các cơ quan liên quan trong xây dựng văn kiện, xác định phương án diễn tập; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước, trong và sau diễn tập.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên nắm chắc nhiệm vụ được giao, nghiên cứu kỹ các nội dung liên quan để chủ động phối hợp với địa phương làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chuẩn bị các nội dung, phương án sát với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh./.