Triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 (TS 12/1)
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 910 tổ chức đảng và trên 250 đảng viên, trong đó có trên 100 đồng chí cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, có 30 tổ chức Đảng chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 2 đảng viên vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức Đảng và 18 đảng viên.

Về thi hành kỷ luật đảng, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng và 180 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật gần 50 đảng viên. Công tác tiếp nhận đơn thư được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm giải quyết cơ bản kịp thời, nhất là liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn phải được triển khai toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng, theo nhiệm vụ cấp ủy giao; chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, nghiêm túc thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; thông qua chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy và năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng thời giao chỉ tiêu kiểm tra, giám sát năm 2021 đối với các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020 đã được khen thưởng./.