Trong năm 2023, “Quỹ xe đạp chở ước mơ” của Bảo Việt Nhân thọ và Qũy bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ trao tặng 5.000 xe đạp và học bổng trên toàn quốc tới những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực sự cần được chia sẻ và giúp đỡ trong cộng đồng, xã hội. Tại tỉnh Thái Nguyên, Bảo Việt Nhân thọ sẽ trao tặng 100 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập của huyện Phú Bình, huyện Phú Lương và TP Thái Nguyên./.

Trao tặng 100 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Tại chương trình, 20 em học sinh đại diện cho 100 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh đã được nhận xe đạp của “Quỹ xe đạp chở ước mơ”