Trao đổi, học tập kinh nghiệm 2 tỉnh Thái Nguyên - Quảng Ninh
Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên và Quảng Ninh đã thông tin những kết quả nổi bật trong bức tranh phát triển KT-XH tỉnh thời gian qua của hai địa phương.

Từ những thành tựu đó, Đoàn công tác của Quảng Ninh mong muốn được học tập kinh nghiệm của Thái Nguyên trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng gắn với công tác bảo tổn và phát huy những giá trị văn hoá dân tộc, thế mạnh của địa phương; công tác chuyển đổi số; thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp; những điểm đột phá trong công tác xây dựng Đảng và công tác định hướng tuyên truyền trên lĩnh vực báo chí, việc đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo…

Hai địa phương cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)./.