Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số
Tỉnh Sơn La trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số tại tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã thông tin đến đoàn công tác những tiềm năng, thế mạnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua. Đối với công tác chuyển đổi số, tỉnh đã triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đồng chí khẳng định mong muốn tiếp tục được trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ với tỉnh Sơn La trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La đánh giá cao công tác chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời mong muốn với kinh nghiệm cua tỉnh Thái Nguyên, hai bên sẽ trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, giáo dục, thanh toán số; bố trí nguồn nhân lực, kinh phí đối với hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh, Trung tâm Công nghệ thông tin; giải pháp triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; chi phí dịch vụ công trực tuyến;... qua đó sẽ giúp tỉnh Sơn La rút kinh nghiệm để áp dụng vào triển khai chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác UBND tỉnh Sơn La đã đến thăm Trung tâm Điều hành thông minh IOC tỉnh Thái Nguyên; tham quan mô hình một cửa điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên./.