TP Thái Nguyên: Chủ động phòng chống cháy nổ tại nhà hàng, khách sạn
Thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP Thái Nguyên đã đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy gắn với xây dựng mô hình phòng cháy, chữa cháy.

Với đặc thù là địa bàn đông dân cư, tập trung nhiều các nhà hàng, quán ăn, bởi vậy để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP Thái Nguyên đã đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy gắn với xây dựng mô hình phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền đến từng cá nhân, nhà hàng hiểu rõ được tầm quan trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy như: chú trọng đến thiết kế đường dây điện để phù hợp với công suất; trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy; thường xuyên tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho các nhân viên.