TP Phổ Yên chủ động công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn
Toàn cảnh Hội nghị

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự Thành phố Phổ Yên đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; chủ động nắm, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, dự kiến các phương án; tổ chức huấn luyện, luyện tập; chuẩn bị lực lượng, phương tiện đúng quy định; duy trì chế độ trực, phối hợp với các lực lượng xử lý tốt tình huống trong ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; xử lý, khắc phục kịp thời, hiệu quả nhiều tình huống, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng đến đông đảo quần chúng nhân dân và LLVT địa phương.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị luôn được giữ vững; đảm bảo ổn định, an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật, kịp thời xử lý tốt các tình huống xảy ra.