tong ket cong tac y te nam 2016 trien khai nhiem vu nam 2017
Các tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2016.

Năm 2016, toàn ngành đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ đã đề ra, hoạt động khám chữa bệnh, thực hiện quy chế chuyên môn tại các cơ sở y tế được duy trì hiệu quả với tổng số lượt bệnh nhân đến khám là gần 3 triệu lượt, duy trì chăm sóc y tế bình quân đạt 2,4 lượt/ người/ năm; công suất sử dụng giường bệnh bình quân trên 140%.

Năm 2016, trên địa bàn không để dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm dần…. Bên cạnh đó, các công tác về dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình phòng chống HIV/AIDS, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được duy trì, quản lý và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe tham luận về các vấn đề thuộc ngành như cải tiến chất lượng bệnh viện; phát triển mạng lưới y tế cơ sở tại vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, các vấn đề về phòng dịch, quản lý khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế…Nhấn mạnh vào những tồn tại, hạn chế của năm 2016, Ngành y tế cũng xác định những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của năm 2017 như triển khai và thực hiện tốt Chương trình phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn 2016- 2020, Đề án phát triển y tế chuyên sâu, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như phòng bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, Nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2016.