can minh bach dau thau vat tu y te de phong chong tham nhung

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội nghị

Thông tin tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đã triển khai các đợt thanh tra trên 63 tỉnh thành, phát hiện và xử phạt 41 cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Đồng thời, kiểm tra và phát hiện hơn 68 nghìn cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt trên 35 tỷ đồng.

can minh bach dau thau vat tu y te de phong chong tham nhung

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, để thực hiện có hiệu quả luật phòng chống tham nhũng, trong ngành Y, trước hết, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị... Đồng thời, cần phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, thanh tra nhân dân, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhân dân trong việc nâng cao nhận thức, phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Cần xây dựng kế hoạch, cấu hình, giá thành đấu thầu dựa trên tinh thần công khai, minh bạch, lựa chọn những nhà thầu tốt nhất, giá cả hợp lý tạo điều kiện cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng trong ngành y.

Hiện Bộ Y tế đã ban hành một loạt thông tư về danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp tỉnh, phân quyền cho các đơn vị về đấu thầu thuốc. Đồng thời, tổ chức thí điểm hình thức mới trong công tác đấu thầu là đàm phán giá, bắt buộc các thuốc biệt dược, những thuốc đặc biệt phải giảm giá, tránh độc quyền và đưa giá cao.

Hội nghị tiếp diễn đến hết ngày 24/8.