Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính Đảng năm 2021
Toàn cảnh điểm cầu Thái Nguyên

Năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, chủ trì và phối hợp tham mưu, đề xuất, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tích cực, chủ động, kiên trì và phối hợp xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 45 văn bản để lãnh đạo chỉ đạo về công tác nội chính và cải cách tư pháp, chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xử lý 1484 đơn gửi đến người đứng đầu các cấp uỷ, tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 8 buổi/19 công dân với 8 vụ việc, đến nay 05/8 vụ việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân đã được giải quyết dứt điểm…

Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính Đảng năm 2021
Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 8 buổi/19 công dân với 8 vụ việc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Nội chính Đảng trong năm 2020; thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề nghị làm rõ nguyên nhân, có biện pháp khắc phục, đồng thời chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.