tiep tuc hoi thao xay dung khu lien co quan va san van dong tinh thai nguyen
Toàn cảnh Hội thảo

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phân tích, đánh giá phương án lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng Khu Liên cơ quan và sân vận động; tổ chức 2 cuộc hội thảo khoa học lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ lớn và là nhu cầu cấp bách của tỉnh nên UBND tỉnh tiếp tục tổ chức hội thảo lần 3 để cho ý kiến về nội dung này.

Trên cơ sở đó, sau khi nghe chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trình bày báo cáo đánh giá, chi tiết về địa điểm, đề xuất các mô hình đầu tư xây dựng, tính khả thi của Khu Liên cơ quan và sân vận động tỉnh, các đại biểu dự hội thảo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phân tích kỹ lưỡng và cho ý kiến xác đáng về các phương án lựa chọn. Kết quả lấy phiếu đã có 31/32 đại biểu đồng ý với địa điểm khu đất được nghiên cứu, đề xuất là xã Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, xã Linh Sơn và xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, đồng ý với phương án mô hình xây dựng tập trung nhiều khối công trình và khu đất dự kiến xây dựng Khu Sân vận động tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh; việc thống nhất lựa chọn phương án tối ưu về địa điểm, quy mô, mô hình là việc làm hết sức quan trọng để tỉnh có định hướng đúng và quyết định sát với yêu cầu thực tiễn. Bởi vậy, đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tại hội thảo, tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch đạt chất lượng cao nhất để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi thực hiện các bước tiếp theo.