Tiếp tục duy trì ổn định đà tăng trưởng

9 tháng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 673 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ và bằng 73,2% kế hoạch cả năm. Giá trị xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh đạt trên 25tỷ USD, bằng 78,3% kế hoạch năm. Tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu trên địa bàn đạt gần 15 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 13,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán năm.

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 40 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Tính đến giữa tháng 9/2022, toàn tỉnh cấp mới 12 giấy chứng nhận cho 5 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư 320 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 14 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký thêm trên 1,2 tỷ USD. Hiện trên địa bàn tỉnh có 172 dự án FDI cón hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 10,3 tỷ USD. Toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 670 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% về số doanh nghiệp và tăng 29,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, được diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh khâu quảng bá và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, 9 tháng năm 2022, tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng đạt trên 39 nghìn tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước. Với nhịp độ tăng trưởng và phát triển ổn định như hiện nay, việc đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay đối với tỉnh Thái Nguyên là khả thi.