Thủ tướng yêu cầu đánh giá tình hình triển khai dự án giao thông theo phương thức PPP
Ảnh minh họa

Báo Đầu tư điện tử ngày 27/10/2020 có bài viết “Nguy cơ đổ vỡ nhiều dự án PPP giao thông lớn”. Bài báo trên phản ánh: Hàng loạt dự án giao thông lớn triển khai theo hình thức PPP thất bại trong việc tìm nhà đầu tư, buộc phải chuyển sang đầu tư công hoặc xin hỗ trợ từ ngân sách.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá.