Thành phố Sông Công: Thăm, động viên các doanh nghiệp
Lãnh đạo thành phố Sông Công thăm, động viên các doanh nghiệp.

Tại các đơn vị tới thăm gồm HTX trà Cao Sơn, Công ty cổ phần tập đoàn Nam Việt và công ty cổ phần sản xuất công nghiệp Xây lắp 3, lãnh đạo thành phố Sông Công đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các đơn vị. Đồng thời mong muốn, các doanh nghiệp phát huy khí thế ra quân đầu năm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023; vừa triển khai sản xuất, kinh doanh hiệu quả vừa quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chú trọng bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong quá trình sản xuất cũng như chăm lo tốt chế độ, chính sách cho người lao động./.