Thành lập mới 210 doanh nghiệp
Quý I năm 2024, toàn tỉnh có 210 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 2,2 nghìn tỷ đồng.

So với cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,7%, tổng vốn đăng ký tăng 53,4%. Lũy kế từ đầu năm đến nay, trên 180 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, tăng 8,9%; 476 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 18,7%; 192 doanh nghiệp đóng mã số thuế, tăng 23,9%... Điều này cho thấy, các doanh nghiệp Thái Nguyên vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và cũng chỉ có khoảng 30,8% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất trong quý I có sự tăng trưởng./.