Cụ thể có 02 dự án đã phê duyệt dự án và đang thực hiện bước lựa chọn nhà đầu tư, 02 dự án đang thẩm định đề xuất dự án đầu tư, 06 dự án đang ở bước trình thẩm định đề xuất dự án, 07 dự án đang lập hồ sơ đề xuất và 03 dự án đang xin chủ trương lập đề xuất dự án.

thai nguyen tich cuc trien khai cac giai phap thuc hien co hieu qua cac du an dau tu theo hinh thuc doi tac cong tu ppp
Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt Sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ Sông Cầu tỉnh Thái Nguyên - Một trong các Dự án trọng điểm với mức đầu tư trên 9,8 nghìn tỉ đồng. Ảnh: Hương Thảo

Tổng vốn đầu tư các dự án khoảng trên 3.440 tỷ đồng (Trong đó có dự án Đường Bắc Sơn kéo dài-Đường Hồ Núi Cốc có tổng mức đầu tư khoảng 2.800 tỷ). Ngoài ra, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 09 dự án thuộc Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên có tổng mức đầu tư là 9.811 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT gặp khó khăn khi giao dự án khác để hoàn vốn dự án BT. Để khắc phục những hạn chế này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành, các địa phương và các chủ đầu tư dự án nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng quy định về giám sát đánh giá đầu tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh xem xét thu hồi các dự án đã quá thời gian thực hiện được phê duyệt. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, Par Index, trong đó tập trung thành lập trung tâm hành chính công, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông./.