du an ngan hang bo ho tro gia dinh hoi vien phu nu ngheo
Mô hình " Ngân hàng bò" do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên xây dựng được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phát động Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo được trên 1,2 tỷ đồng; từ đó, xây dựng Dự án "Ngân hàng bò", mua 31 con giống bò BBB lai sind, giúp 19 hội viên phụ nữ nghèo tại huyện Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa có con giống để phát triển sản xuất. Đến nay, tổng số đàn bò đã phát triển lên 38 con, giúp 31 gia đình hội viên phụ nữ nghèo có thêm tư liệu để phát triển sản xuất.
Qua đánh giá, mô hình "Ngân hàng bò" đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sinh kế, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.