Theo nhận định, mặc dù nền kinh tế trong nước và khu vực còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm nay, song, với sự chủ động, quyết tâm vượt khó của các doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, ngành công nghiệp đã tập trung nâng cao năng lực sản xuất bằng nhiều giải pháp cụ thể, đây là tiền đề quan trọng để ngành công nghiệp hoàn thành kế hoạch đề ra... Đối với khu vực kinh tế địa phương đã ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi nhanh chóng của ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, khi nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã có kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô từ cuối năm 2022 để ra tăng năng lực sản xuất trong năm nay. Cùng với đó, ngành may mặc cũng có sự khởi động khá ấn tượng ngay từ đầu năm, với các đơn hàng sản xuất đã được ký kết đến hết quý I và quý II năm nay... Việc nhiều dự án mở rộng sản xuất, dự án đầu tư mới từ khu kinh tế FDI đã hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định từ cuối năm 2022 sẽ góp phần ra tăng dư địa về giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong năm nay.