thai nguyen hoi thi bao cao vien gioi tuyen truyen nghi quyet hoi nghi lan thu 6 ban chap hanh trung uong dang khoa xii
Đơn vị Đài PT-TH Thái Nguyên thực hiện phần thi thuyết trình tại Hội thi.

Với chủ đề trọng tâm tuyên truyền nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 25 thí sinh là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy cơ sở và báo cáo viên Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tham gia 3 phần thi, gồm: soạn đề cương, phần thi thuyết trình và phần trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Các thí sinh đã bình tĩnh, tự tin, truyền đạt đầy đủ nội dung; đưa ra được những dẫn chứng phong phú và sinh động, làm nổi bật nội dung bài thuyết trình, giúp cho việc truyển tải Nghị quyết ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ và đáp ứng được yêu cầu mà BTC đặt ra.

Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là dịp để các thí sinh có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; đồng thời góp phần đưa nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH trung ương Đảng khóa 12 thật sự đi vào đời sống một cách gần gũi, chân thực và đạt hiệu quả cao. Hội thi sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/4.