thai nguyen 1160 dang vien duoc trao tang huy hieu dang dot 29
TP. Thái Nguyên có 448 đảng viên được tặng, truy tặng huy hiệu Đảng trong dịp 2/9/2020

Trong đó, có 4 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 13 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, số đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng chiếm nhiều nhất với 430 đảng viên. Đảng bộ TP Thái Nguyên đứng đầu về số lượng đảng viên được tặng, truy tặng huy hiệu đảng dịp này với 448 đảng viên.