Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - đã psts 27.7
Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 7, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền các hoạt động, sự kiện quan trọng trong nước và trong tỉnh, nhất là về Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thông tin đậm nét về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV; kết quả các kỳ thi THPT; thường xuyên cập nhật diễn biến, tình hình dịch bệnh, chiến dịch tiêm vắcxin phòng, chống COVID-19; hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh, ủng hộ công tác phòng, chống dịch...

Thảo luận về công tác báo chí, đại diện các cơ quan tuyên truyền đã làm rõ thêm một số vấn đề nổi bật được báo chí phản ánh; đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp thêm thông tin đối với một số vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung cao điểm tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV; công tác phòng, chống dịch COVID-19; những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh; chính sách của Đảng và Nhà nước trong chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh; các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong tháng 8.../.