Tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị bành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117 của Chính phủ, các tỉnh đã xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo phương án sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên có 3 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp, 5 đơn vị cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên sẽ còn 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 171 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 6 đơn vị so với trước khi sắp xếp. Hiện nay tỉnh đang tập trung hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp trình Chính phủ và Bộ Nội vụ theo quy định.

Đối với tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 121 đơn vị cấp xã và tỉnh Bắc Giang có 32 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp; 8 đơn vị cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp; 4 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp lại.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng nêu ra những khó khăn liên quan đến công tác quy hoạch; đánh giá phân loại đô thị, vấn đề quy mô dân số, diện tích tự nhiên; vấn đề sắp xếp cán bộ dôi dư, văn hoá vùng miền… Các địa phương cũng đề xuất đoàn công tác tiếp tục có ý kiến với Chính phủ và các bộ, ngành xem xét tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để việc sắp xếp đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của đoàn công tác và các bộ, ngành trung ương đối với các tỉnh, trong đó có Thái Nguyên khi thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đồng chí cũng đề nghị đoàn tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho tỉnh trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, cũng như việc triển khai các phương án sắp xếp của các tỉnh. Đồng chí đề nghị các thành viên đoàn và các bộ, ngành tiếp tục nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, từ đó có những giải pháp hoặc đề xuất BCĐ Trung ương tháo gỡ khó khăn cho các địa phương theo hướng đơn giản hoá các thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo đúng theo quy định và những nội dung NQ số 35 đã đề ra. Đối với đề xuất của các tỉnh, thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Thứ trưởng tiếp thu và sẽ báo cáo BCĐ, chỉ đạo các bộ, ngành có phương án giải quyết trong thời gian tới.