Có mặt ở vị trí khai mạc từ sớm, các thành viên trong khung diễn tập KVPT huyện Bình Lục ai cũng tất bật, tranh thủ kiểm tra mọi công tác chuẩn bị để bước vào cuộc “chiến đấu” với tâm thế tự tin.

tao chuyen bien qua dien tap
Lực lượng dự bị động viên huyện Bình Lục luyện tập đánh địch đột nhập vào khu vực phòng thủ.

Giờ “G” đã điểm, cuộc diễn tập có đề mục “Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các tình trạng quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và tiến hành tác chiến phòng thủ” được triển khai khá nhịp nhàng và sát với tình huống thời chiến. Cuộc diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Các hội nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng); UBND huyện nhằm chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được tổ chức khá chặt chẽ, đúng các bước theo quy định và sát với thực tiễn địa phương. Đặc biệt, việc thực hành di chuyển một phần lãnh đạo và các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện vào khu tập trung bí mật bảo đảm đúng thời gian. Tổ chức thực hành xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, giải thoát con tin... diễn ra theo đúng kịch bản. Tổ chức luyện tập thực binh đánh địch đột nhập KVPT then chốt theo đúng tình huống chiến thuật.

Do thực hiện tốt công tác chuẩn bị và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nguyên tắc lý luận kiến thức quốc phòng gắn với chức năng, nhiệm vụ của các ngành với thực tiễn của địa phương nên cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Khang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Lục cho biết: “Cuộc diễn tập KVPT là dịp để nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2016, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức quy định các thành phần tham gia diễn tập KVPT huyện năm 2016. UBND huyện đã thành lập Ban nội dung, Ban bảo đảm diễn tập và các tiểu ban giúp việc. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các ngành chức năng và địa phương khảo sát, xây dựng ý định diễn tập, xin ý kiến chỉ đạo và thẩm định của Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và báo cáo Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh phê duyệt”.

Để cuộc diễn tập triển khai đúng ý định, chất lượng, Ban CHQS huyện Bình Lục đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho LLVT về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu cuộc diễn tập, từ đó xác định tốt trách nhiệm và quyết tâm trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập. Trước khi tiến hành diễn tập, đội ngũ cán bộ các ban, ngành, đoàn thể và khung diễn tập được bồi dưỡng về nguyên tắc lý luận KVPT và hướng dẫn xây dựng văn kiện diễn tập.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, cuộc diễn tập lần này, huyện Bình Lục đã huy động hơn 250 ngày công để xây dựng công sự, trận địa. Các cơ quan, đơn vị của huyện đã xây dựng 150 văn kiện diễn tập theo quy định, gồm: Văn kiện chỉ đạo, văn kiện khối Đảng, đoàn thể, khối chính quyền, khối HĐND, khối quân sự, khối công an… bảo đảm thống nhất về nội dung.

Đánh giá về cuộc diễn tập, đồng chí Lê Hồng Quân, Bí thư Huyện ủy Bình Lục khẳng định: “Thông qua cuộc diễn tập lần này đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành, khả năng vận dụng lý luận và thực tiễn của cấp ủy, chính quyền địa phương; vai trò tham mưu, phối hợp hiệp đồng của LLVT với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái về quốc phòng. Đồng thời, làm rõ vận hành cơ chế trong xử trí tình huống về quốc phòng của hệ thống chính trị của địa phương; vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trong KVPT khi có tình huống xảy ra...".

Chúng tôi cũng nhận thấy cuộc diễn tập lần này đã góp phần giúp cho đội ngũ lãnh đạo huyện Bình Lục và các ban, ngành, đoàn thể của huyện nắm vững hơn tình hình của địa phương mình để có những chủ trương, biện pháp phù hợp trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn.