Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Bình năm 2021 - đã psts 22.7
Toàn cảnh hội nghị.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Phú Bình dự kiến diễn ra trong tuần 3 tháng 10/2021. Đến nay, công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập đã được chuẩn bị, đảm bảo thời gian theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu: thời gian tới, huyện Phú Bình cần quan tâm công tác bồi dưỡng, huấn luyện các nội dung cho các đối tượng tham gia diễn tập; tập trung xây dựng và chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện thành công nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2021, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế khu căn cứ chiến đấu diễn tập của huyện tại xã Tân Thành./.