Đảm bảo các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ TP. Phổ Yên
Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP. Phổ Yên; định hướng nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập; lịch công tác chuẩn bị thực hành lãnh đạo, chỉ đạo và lịch thực hành diễn tập.

Theo đó, nội dung diễn tập nhấn mạnh việc chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng khu vực phòng thủ tại địa phương và bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến của tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng và năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, các sở, ngành trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu và nội dung diễn tập; chuẩn bị chu đáo hậu cần kỹ thuật, quản lý tốt vũ khí, trang bị, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí lưu ý các thành viên chủ động tham mưu, hiệp đồng chặt chẽ để cuộc diễn tập đạt hiệu quả cao nhất…/.