Phú Lương khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021
Toàn cảnh khai mạc.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lương diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10. Nội dung được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: thực hành tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ. Ngoài nội dung “vận hành cơ chế”, tại cuộc diễn tập năm nay, huyện Phú Lương tổ chức 3 nội dung thực binh là: chống khủng bố, huy động và ra mắt lực lượng dân quân thời chiến, đại đội bộ binh đánh địch đổ bộ đường không cơ động tạm dừng (có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ) và nội dung vận hành cơ chế “Thiết quân luật” và phòng, chống cháy rừng.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo chặt chẽ cuộc diễn tập, đoàn đạo diễn đưa ra các tình huống sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đơn vị thực hành diễn tập phải tuân thủ đúng kế hoạch, quy tắc; quá trình diễn tập phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi kết thúc phải tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, nghiêm túc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bổ sung vào phương án tác chiến phòng thủ, các kế hoạch bảo đảm quốc phòng của địa phương, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.