Thi đua yêu nước xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh
Toàn cảnh đại hội

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, công tác xây dựng và phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực, đưa phong trào thi đua yêu nước của người làm báo Việt Nam lên tầm cao mới. Phong trào phát triển đều khắp các vùng miền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên người làm báo không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát động toàn thể hội viên, người làm báo các cấp hội từ Trung ương đến cơ sở tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát là: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, bản lĩnh, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thi đua xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đội ngũ người làm báo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Tại Đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 22 tập thể Hội và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020. Trong đó, Thái Nguyên có 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen nhân dịp này./.