Cùng với các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi tại địa phương để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các bên liên quan tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi, nhất là việc thực hiện biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hành vi gian lận trong kỳ thi. Bộ cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nhận được sự đồng thuận từ phía học sinh, phụ huynh và xã hội. Các hội đồng thi có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, quán triệt kỹ quy chế thi cho thí sinh, lưu ý thí sinh tuyệt đối không được sử dụng những thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được giữ cơ bản ổn định như các năm 2021 và năm 2022. Thí sinh yên tâm học tập và ôn luyện theo sự hướng dẫn của giáo viên và cập nhật, ghi nhớ các quy định liên quan đến kỳ thi để chấp hành nghiêm túc khi tham gia kỳ thi. Các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên cả nước sẽ đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh.