Tăng cường phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng
Tất cả đại biểu, phóng viên báo chí, các lực lượng phục vụ Đại hội đều đã trải qua quy trình xét nghiệm COVID-19 02 lần

Tại Trung tâm hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác phòng chống dịch COVID-19 được chỉ đạo chặt chẽ. Tất cả đại biểu, phóng viên báo chí, các lực lượng phục vụ Đại hội đều đã trải qua quy trình xét nghiệm COVID-19 02 lần, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi tham dự Đại hội. Tại thời điểm Đại hội diễn ra, các phương tiện ra, vào Trung tâm hội nghị quốc gia ngoài việc chấp hành quy định về an ninh phải trải qua phun dung dịch khử khuẩn phòng dịch.

Tại Trung tâm Báo chí, nơi thường xuyên có khoảng 500 nhà báo trong nước và quốc tế làm việc, cùng với các biện pháp an ninh theo quy định hàng ngày, từ sáng ngày 28/01 các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng chống dịch được áp dụng như: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay dung dịch… là các yêu cầu cao Ban tổ chức yêu cầu đối với các nhà báo.

Phóng viên Văn Đồng, Đài PT-TH Thái Nguyên tại Trung tâm Trung hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội thông tin: “Ngày hôm nay khi đến làm việc tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng các nhà báo khá bỡ ngỡ với các biện pháp phòng chống dịch được tăng cường tại đây. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, các nhà báo đều nhận thức vấn đề và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Tại thời điểm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra, công tác phòng chống dịch bảo đảm an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội Đảng XIII đang đặt ra quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết”.