Facebook Zalo youtube Tiktok

Tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước

Đại hội XIII
Phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn PGS-TS Nguyễn Minh Tuấn về kết quả trong triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng công tác này trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
aa
Tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Đại hội nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được thực hiện xuyên suốt, đồng bộ trong các nhiệm kỳ Đại hội Đảng, góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn, trong sạch, vững mạnh hơn; từ đó, củng cố, tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhân dịp Đại hội XIII của Đảng, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) về những kết quả trong triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng công tác này trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

- Thưa Phó Giáo sư, Tiến sỹ, ông đánh giá thế nào về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng?

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn: Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện. Theo đó, trong nội dung Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng có nói đến 5 nét nổi bật của công tác xây dựng Đảng.

Một là công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thứ hai, việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện quyết liệt đạt được kết quả cụ thể, thực sự thuyết phục không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm lãnh đạo, giảm biên chế, giảm chi tiêu từ ngân sách - điều mà hơn hai thập kỷ qua chúng ta nói tới rất nhiều nhưng chưa làm được.

Thứ ba, công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí được đặc biệt quan tâm và có những thành tựu rõ nét mà mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân đều cảm nhận được và đồng tình rất cao.

Thứ tư, công tác cán bộ đã có chuyển biến tích cực trên tất cả các khâu.

Thứ năm, công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng viên đối với đảng viên vi phạm, nhất là ở cấp Trung ương đã đạt được kết quả quan trọng, đã xử lý được rất nhiều đảng viên vi phạm, trong đó có vi phạm pháp luật, tham nhũng. Chỉ qua một nhiệm kỳ, có đến 2.560 người bị kỷ luật về tham nhũng, làm trái quy định, trong số này có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. So với nhiệm kỳ trước, số cán bộ bị kỷ luật do Trung ương quản lý chỉ có 11 người, khóa này là 113 người, gấp hơn 10 lần.

Những con số trên đã khẳng định kết quả nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XII về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, qua đó cho thấy, công tác xây dựng Đảng đã cơ bản đạt được mục tiêu, phương hướng đưa ra trong nhiệm kỳ vừa rồi; đồng thời khẳng định việc xác định nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp đưa ra tại Đại hội XII là rất đúng và trúng.

Đây cũng là điểm cộng cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, từ đó củng cố và đem lại niềm tin trong nhân dân. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo nên thành công của đất nước 5 năm qua, trong điều kiện vô cùng khó khăn cả trong nước và thế giới.

- Xây dựng Đảng về đạo đức là điểm mới, điểm nhấn rất quan trọng được Đại hội XII bổ sung và khẳng định. Điểm nhấn này làm cho mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” trở nên sáng rõ, hài hòa, bền vững. Phó Giáo sư, Tiến sĩ đánh giá thế nào về nội dung đạo đức trong xây dựng Đảng hiện nay?

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn: Từ năm 1976, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV có tổng kết thành phương châm xây dựng Đảng vững mạnh về ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ đó, chúng ta vẫn đề cập đến ba mặt trên, trong đó xây dựng Đảng về mặt đạo đức cũng được đề cập đến nhưng thường nằm trong mặt xây dựng Đảng về tư tưởng. Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, xây dựng Đảng về mặt đạo đức được tách ra và trở thành một trụ cột độc lập, xứng tầm: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trong cả nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã dành nhiều thời gian cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với xây dựng Đảng về đạo đức với nhiều nội dung cụ thể. Trước hết, ngay từ Đại hội XII, chúng ta nhận định tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn chưa bị đẩy lùi, thậm chí có mặt còn diễn biến phức tạp.

Tang cuong hon nua niem tin cua nhan dan doi voi Dang, Nha nuoc hinh anh 1
Đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Bởi vậy, Đại hội XII có một điểm đáng chú ý là đã đề ra phương hướng: "phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Chính vì điều này mà ngay sau đó chúng ta có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nghị quyết này đã xác định được các tiêu chí, biểu hiện cụ thể của sự suy thoái để chúng ta phòng, chống. Đó là 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống; 9 biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Ngay sau đó, Đảng ta đã yêu cầu cán bộ, đảng viên kiểm điểm theo những nội dung suy thoái đó. Thậm chí, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 15 năm 2019, trong đó tiếp tục cụ thể 27 biểu hiện bằng 82 biểu hiện suy thoái. Từ đó, cán bộ, đảng viên, khi kiểm điểm phải liên hệ với bản thân xem có những biểu hiện suy thoái nào và cam kết chỉnh sửa. Điều đó thực sự có ý nghĩa đối với mỗi đảng viên "tự soi, tự sửa". Đây cũng là dịp để cảnh tỉnh, răn đe những đảng viên không chịu rèn luyện, phấn đấu, tham vọng quyền lực, xa dân, chỉ quan tâm thu vén lợi ích cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm.

Cùng với đó là các quy định về nêu gương như: Quy định số 101 ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Quy định số 55 ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 08 ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; trong đó chỉ rõ 8 nội dung mà các đồng chí này phải gương mẫu đi đầu thực hiện. Như vậy, rõ ràng việc làm gương, nêu gương được thực hiện từ cán bộ cấp cao nhất cho đến các đảng viên bình thường. Đây cũng chính là nét mới trong xây dựng Đảng về đạo đức.

Cùng với đó, chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi việc này là việc thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức đảng, đảng viên.

Chúng ta đã tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Các giải báo chí toàn quốc vẫn được duy trình và phát huy tốt vai trò, trong đó có Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng mới bước sang năm thứ năm cũng đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình, tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt về tuyên truyền xây dựng Đảng. Cùng với đó là những nội dung tuyên truyền, phê phán mạnh mẽ những hành vi vi phạm tư tưởng, đạo đức, lối sống. Từ đó, nhân dân thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng ta. Cán bộ, đảng viên cũng cảm nhận được những chuyển biến thông qua những tấm gương người tốt, việc tốt, qua những hình thức giáo dục, việc thực hiện kiểm điểm, phê bình... Đó là hàng loạt công việc liên quan đến xây dựng Đảng về đạo đức. Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương về thăm dò dư luận xã hội, riêng lĩnh vực này, nhân dân đánh giá, kết quả đạt được trong lĩnh vực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa, là đáng phấn khởi, tỷ lệ người dân ủng hộ, tin tưởng tăng từ 39% năm 2018 lên đến 59% năm 2019.

- Công tác cán bộ được Đảng đặc biệt quan tâm ngay từ Đại hội XII, được coi là "then chốt của then chốt". Đến nay, công tác này được triển khai như thế nào, thưa Phó Giáo sư, Tiến sỹ? Để công tác cán bộ được triển khai đúng định hướng, lựa chọn được những cán bộ vừa có đức vừa có tài, chúng ta cần có những giải pháp gì?

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn: Nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta có nhiều nghị quyết, chủ trương về vấn đề cán bộ xứng tầm với công tác cán bộ, được coi là "then chốt của then chốt." Những văn bản quan trọng ban hành rất kịp thời của Đảng trong nhiệm kỳ này có thể kể đến là Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kết luận số 75 về phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII; Quy định 89 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định 90 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; hay như Quy định 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Rõ ràng, nhìn vào công tác cán bộ, chúng ta thấy có nhiều chuyển biến. Chúng ta đã cơ bản thành công trong công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, thể hiện qua việc "quy trình 5 bước” được tiến hành nghiêm túc, khoa học, khách quan hơn và tỷ lệ phiếu bầu rất cao; đồng thời phát huy được dân chủ, giới thiệu được người đủ đức, đủ tài, đủ tầm, đủ uy tín vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng. Cùng với đó, công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cũng được thực hiện bài bản, từ đó các đồng chí này đều khẳng định được mình, trở thành những cán bộ có năng lực, đứng đầu địa phương, các cấp, các ngành.

Có thể nói thêm một vấn đề nữa, như trong hàng loạt vấn đề liên quan đến "chạy" từng được dư luận đề cập như: "Chạy tuổi, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy luân chuyển, chạy tội...", đến nay đã có những vấn đề không còn nữa như: Chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân, huy chương, chạy luân chuyển... Điều đó nhờ vào các nghị quyết, quy định cụ thể, nghiêm túc, khoa học của Đảng về công tác cán bộ nhiệm kỳ qua. Do đó, kết quả của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho thấy công tác cán bộ đã thực sự có chuyển biến.

- Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp nối và phát triển những thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội XII. Phó Giáo sư, Tiến sỹ kỳ vọng gì vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nhiệm kỳ mới?

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không thể một chút buông lơi. Do đó, việc phát huy vai trò người đứng đầu là rất quan trọng, để có cam kết đối với Đảng, với nhân dân về chống tham nhũng nói chung và chống chạy chức, chạy quyền trong cán bộ. Tôi nghĩ rằng, đối với lãnh đạo mới được tín nhiệm bầu giữ chức vụ quan trọng, bản thân họ phải là người tiếp tục giữ được ngọn lửa chiến đấu với tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền.

Bài học lịch sử và ngay cả nhiệm kỳ qua đã cho thấy, quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người-phẩm giá, nhân cách của người lãnh đạo. Người đứng đầu trước hết phải "sạch," ở mỗi cơ quan lãnh đạo hay toàn Đảng cũng vậy, khi cá nhân trong sạch, người đó không có tì vết gì thì mới dám quyết liệt để chống tham nhũng. Đó chính là cái gốc của mọi vấn đề. Tôi tin tưởng và đặt kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ như hiện nay.

Ngoài ra, trước đòi hỏi của nền dân chủ, sức mạnh của nhân dân và dư luận xã hội cũng như thông tin đa chiều hiện nay, tôi cho rằng, cán bộ ngày càng khó có thể làm những điều sai trái được; công cuộc chống tham nhũng sẽ vẫn được tiếp diễn.

Cùng với đó là yêu cầu phải hoàn thiện các quy định về pháp luật của Nhà nước, các thiết chế của Đảng - không hề đơn giản và khó có thể hoàn tất một sớm một chiều. Việc hoàn thiện các thiết chế, quy định theo hướng chặt chẽ, không để lọt những kẽ hở lớn, càng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chống chạy chức, chạy quyền - vấn đề chưa hết nhức nhối trong xã hội hiện nay.

- Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sỹ./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)
www.vietnamplus.vn

Tin mới hơn

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chủ trì hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội kết nối với các điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và báo cáo viên cấp tỉnh và gần 8.000 đại biểu tham dự ở 64 điểm cầu từ tỉnh tới cấp xã trên địa bàn.

Phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Ngày 27/3, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt chuyên đề "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong hai ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến toàn quốc từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động thiết thực

Việc triển khai ngay các nội dung đã được TW quyết định tại Hội nghị lần thứ hai góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung đã được Đại hội XIII của Đảng xác định ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ.

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tối 2/2, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Tin bài khác

Đại hội XIII của Đảng - Kỳ đại hội mang ý nghĩa lịch sử

Đại hội XIII của Đảng - Kỳ đại hội mang ý nghĩa lịch sử

Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa diễn ra thành công, đã trở thành dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước trong giai đoạn tới. Mang những dấu ấn đặc biệt, đại hội XIII đã trở thành kỳ đại hội đi vào lịch sử với những những quyết sách mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, đưa đất nước phát triển, sớm hiện thực hóa khát vọng hùng cường.
[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

[Photo] Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Tối ngày 2/2, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.
Khí thế mới, vận hội mới từ thành công Đại hội XIII của Đảng

Khí thế mới, vận hội mới từ thành công Đại hội XIII của Đảng

Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn với những cột mốc Đại hội Đảng. Bởi vậy, mùa xuân thành lập Đảng năm nay còn mang ý nghĩa thật đặc biệt. Đó là khi mà chúng ta vừa kỉ niệm 91 năm thành lập Đảng trong niềm tự hào, hãnh diện, vừa hân hoan, vui mừng trước thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Đại hội của sự chuyển giao thế hệ, đồng thời tạo khí thế và vận hội mới cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Nhân dân kỳ vọng và tin tưởng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo khóa mới

Nhân dân kỳ vọng và tin tưởng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo khóa mới

Sau khi Danh sách các đồng chí trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cùng cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi và tin tưởng, sau khi các đại biểu trúng cử, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành TƯ khóa XIII sẽ là tập thể đoàn kết, phát huy trí tuệ, không ngừng đổi mới và đột phá trong hành động.
Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Vừa qua, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận các ca bệnh bạch hầu do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu đã tử vong ở tỉnh Nghệ An. Đây ...
[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh diễn biến thời tiết có nhiều bất thường; tại nhiều địa phương xảy ra mưa. Chính vì vậy, các ngành, địa phương và ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...
[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc Mùa du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”. Trong chương trình đã diễn ...
[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim” sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc. ...
[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

Những ngày đầu tháng 4/2024, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên có dịp đến thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa trong đó có Đảo Trường Sa lớn. Nằm cách cảng ...
[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về sự kiện 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc